COM ES PODEN PAGAR LES DENÚNCIES DE L’ORA?

Pagament amb la reducció del 50 %: podeu pagar la multa en un termini de 20 dies naturals de les maneres següents:

a) Per Internet, al web de l’Ajuntament (https://pagaronline.palma.cat)

b) A qualsevol sucursal de BANKIA, CAIXABANK, Banca March, BBVA, Caixa Colonya, Banco Popular/Banco de Crédito Balear i Banesto/Banco de Santander.

c) Per gir postal adreçat a la Recaptació Municipal (Pl. de Santa Eulàlia, 9, 1r), indicant-hi el número d’expedient i la matrícula.

d) A la Recaptació Municipal (Pl. de Santa Eulàlia, 9, 1r), de 9 a 13.30 hores.

Efectes del pagament reduït: El pagament amb quantitat reduïda implica la finalització de l’expedient el dia del pagament, la renúncia a formular-hi al•legacions o recursos de reposició i la sostracció de punts l’endemà del pagament (art. 80 LSV).

AL•LEGACIONS, SANCIÓ I CADUCITAT

En cas de disconformitat, disposau d’un termini de 15 dies naturals per al•legar mitjançant un escrit presentat a qualsevol oficina de registre d’aquest Ajuntament (OAC) en el qual consti la data, el lloc, el número d’expedient i la matrícula del vehicle (art. 81.1 LSV).

L’òrgan instructor és el Servei de Multes de l’Ajuntament de Palma i el batle és l’òrgan competent per resoldre el procediment sancionador (art. 71.4 LSV). La presentació d’al•legacions suposa la pèrdua de la reducció. El procediment caduca en haver passat un any de la seva iniciació si no se n’ha dictat una resolució sancionadora (art. 92.3 LSV).

FORMES DE PAGAMENT

Per obtenir el tiquet d’estacionament, el pagament es pot fer a través dels expenedors situats a la via pública, en monedes o mitjançant una targeta de prepagament o a través del telèfon mòbil.

pagos
telpark pago

HORARIS I

TARIFES

Horari

De dilluns a divendres:
De 09.00 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores

Dissabtes:
De 09.00 a 14.30 hores

Excepcions:

L’horari de regulació del sector 3/1 (Mercat de Llevant) és:

De dilluns a dissabte de 9.00 a 14.30 hores

VEURE TARIFES

ATENCIÓ AL

PÚBLIC

ADREÇA POSTAL DEL CENTRE
C. d’Isaac Peral, 13
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 715 835

C/ Olmos, 7-2-A
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 422 871
informacion@uteorapalma.es

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores
Dissabtes de 9.00 a 14.30 hores