Pagament amb reducció del 50 %: podeu pagar la multa en un termini de 20 dies naturals amb qualsevol de les modalitats de pagament següents:

A) Per Internet, al web de l’Ajuntament (https://pagaronline.palmademallorca.es).
B) A qualsevol sucursal de BMN/Sa Nostra, La Caixa, Banca March, BBVA, Caixa Colonya, Banco Popular/Banco de Crédito Balear i Banesto/Banco de Santander.
C) Per gir postal adreçat a la Recaptació Municipal (Pl. de Santa Eulàlia, 9, 1r) indicant-hi el número d’expedient i la matrícula.
D) A la Recaptació Municipal (Pl. de Santa Eulària, 9, 1r), de 9 a 13.30 hores.

Sol•licitau-la a qualsevol controlador de l’ORA o a les nostres oficines. La targeta és gratuïta, només heu d’efectuar la recàrrega de 3,00 €.

Hi ha diverses modalitats de pagament: a l’expenedor, amb moneda o targeta recarregable, i per poder pagar amb el telèfon mòbil, registrau-vos a https://telpark.empark.es i descarregau-vos l’aplicació.

No, cada zona té una tarifa pròpia, consultau la tarifa corresponent a cada zona al plànol o a l’expenedor més proper.

Les places de càrrega i descàrrega estan habilitades per als vehicles acreditats i que tenguin l’autorització corresponent. Fora de l’horari que les regula com a càrrega i descàrrega, s’hi pot estacionar exhibint el tiquet corresponent.

En cas de disconformitat amb una denúncia, podeu formular un plec de descàrrec seguint les indicacions del revers del butlletí dipositat al vehicle.

No, només s’hi poden anul•lar les denúncies imposades per haver sobrepassat el temps sol•licitat segons el tiquet d’estacionament i dins l’hora indicada a la denúncia.

Sí. A més, el temps sol•licitat comença a comptar des de l’inici de l’horari de regulació. Els expenedors reconeixen els horaris no hàbils (festius, diumenges….) i comencen a comptar el temps a partir del proper període de regulació.

No, d’acord amb l’article 61 apartat VII de l’Ordenança reguladora del servei, «Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda emeses per l’organisme competent queden exclosos de l’obligació d’obtenir tiquet».

HORARIS I

TARIFES

Horari

De dilluns a divendres:
De 09.00 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores

Dissabtes:
De 09.00 a 14.30 hores

Excepcions:

L’horari de regulació del sector 3/1 (Mercat de Llevant) és:

De dilluns a dissabte de 9.00 a 14.30 hores

VEURE TARIFES

ATENCIÓ AL

PÚBLIC

ADREÇA POSTAL DEL CENTRE
C. d’Isaac Peral, 13
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 715 835

C/ Olmos, 7-2-A
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 422 871
informacion@uteorapalma.es

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores
Dissabtes de 9.00 a 14.30 hores