ZONES D’APARCAMENT

A les vies incloses a la denominació 0/0 i els dies i les hores en què l’estacionament estigui subjecte a limitació d’horari, només s’autoritzarà l’estacionament als vehicles que emprin comprovant o tiquet i, per tant, no serà vàlid l’ús del distintiu de resident.

Està prohibit estacionar motocicletes i ciclomotors de dues rodes i bicicletes als estacionaments senyalitzats per a automòbils a les vies incloses a les zones 0/0. La senyalització de la zona regulada es pot reforçar mitjançant marques viàries de color blau que delimiten les places d’aparcament regulat.

VEURE PDF

FORMES DE PAGAMENT

Per obtenir el tiquet d’estacionament, el pagament es pot fer a través dels expenedors situats a la via pública, en monedes o mitjançant una targeta de prepagament o a través del telèfon mòbil.

MÉS INFORMACIÓ

SENYALITZACIÓ

Les entrades i sortides de les zones regulades estan degudament identificades mitjançant senyalització vertical.

La senyalització de la zona regulada es pot reforçar mitjançant marques viàries de color blau que delimiten les places d’aparcament regulat.

Recordau que les zones de reserva d’estacionament dins la zona regulada per l’ORA (càrrega i descàrrega, vehicles oficials, etc.) fora de l’horari de la reserva estan subjectes a la normativa de l’ORA.

Recordau que a les zones senyalitzades com a ACIRE només hi poden circular i estacionar els vehicles degudament autoritzats i acreditats.

Dins aquestes àrees, la senyalització de la zona regulada es pot reforçar mitjançant marques viàries de color taronja.

senales

HORARIS I

TARIFES

Horari

De dilluns a divendres:
De 09.00 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores

Dissabtes:
De 09.00 a 14.30 hores

Excepcions:

L’horari de regulació del sector 3/1 (Mercat de Llevant) és:

De dilluns a dissabte de 9.00 a 14.30 hores

VEURE TARIFES

ATENCIÓ AL

PÚBLIC

ADREÇA POSTAL DEL CENTRE
C. d’Isaac Peral, 13
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 715 835

C/ Olmos, 7-2-A
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 422 871
informacion@uteorapalma.es

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores
Dissabtes de 9.00 a 14.30 hores